Reklamacije

Garancija za proizvode je 12 mjeseci od dana kupovine s originalnim računom pri prodavaču, osim ako je navedeno drugačije. Proizvođač jamči, da je uređaj proizveden u skladu sa svim propisima, koji vrijede na području EU.

Dodatni uvjeti:

ART-PE jamči, da će proizvod besprijekorno raditi najmanje jednu (1) godinu od dana kupnje na malo (osim, ako je na računu navedeno drugačije). Proizvod će u tom roku, od prvog dana kupovine na malo raditi bez greške, koje bi bile posljedica lošeg materijala ili loše izrade. Garancijski rok se može propisano promijeniti, ako je tako navedeno na odgovarajućem dokumentu – račun ili garancijski list.

Ako se u to vrijeme proizvod pokvari zbog lošeg materijala ili izrade, ovlašteni servis će ga besplatno popraviti ili zamijeniti novim ako će vrijeme popravka biti dulje od 45 dana. Vrijeme u kojem se pruža servis je pet (5) godina od dana kupnje. Troškove transporta na servis i iz servisa snosi kupac. Zamjenski uređaj ili oprema te eventualni troškovi ili druga šteta nije nikad predmet opće ponude, osim, ako je na dokumentima o kupnji navedeno drugačije.

Primjer garancijskog lista (kliknite na poveznicu).

UVJETI ZA PRIZNAVANJE GARANCIJE

1. Garancija se može priznati samo, ako uz pokvaren proizvod priložite pravilno i u cijelosti ispunjen garancijski list (ako je bio priložen), originalni račun, sve pripadajuće dodatke, pisano obrazloženje greške i artikel u originalnoj ambalaži. Nakon pismenog dogovora, zadovoljava i kopija računa i opis greške u općem pisanom obliku, bez posebnog obrasca – garancijskog lista.

2. Garancija ne obuhvaća sljedeće radnje:

a) održavanje, popravljanje ili zamjenu djelova zbog normalnog trošenja.

b) popravljanje štete, koja je nastala zbog:

- nepravilne upotrebe i lošeg održavanja,

- nepoštivanja uputa za upotrebu,

- popravka, kojeg je izvela neovlaštena osoba, i ako su bili upotrebljeni neoriginalni dijelovi,

- nesreće, grom, voda, vatra ili bilo kojeg uzroka, kojeg uređaj ne može nadzirati,

- greške na sistemu, na koji je proizvod priključen.


Zbrinjavanje stare električne i elektronske opreme (vrijedi u Europskoj uniji i u drugim europskim državama sa sistemom odvojenog skupljanja otpada)

Taj simbol na proizvodu, njegovoj ambalaži ili u pripadajućim dokumentima znači, da s proizvodom ne smijete postupati kao s kućanskim otpatcima. Morate ga zbrinuti na odgovarajuće zajedničko mjesto za recikliranje električne i elektronske opreme. Recikliranje toga proizvoda će pomoći sačuvati prirodne izvore i pomoći spriječiti negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi. Zbrinjavanje proizvoda mora biti u skladu s važećim propisim za zbrinjavanje otpada.

Detaljnije informacije o postupanju s tim proizvodom te o njegovom vraćanju i recikliranju možete dobiti u lokalnoj mjesnoj upravi ili komunalnom poduzeću.


Garancijski uvjeti- dodatak

1. Garancija vrijedi za prvog kupca, a s prodajom proizvoda se ne prenosi na novog vlasnika.

2. Ta garancija ne uključuje dodatke, kao što su staklo, žarulje, kabli, baterije, filteri te ostali potrošni materijal.

3. Pri garancijskom popravku dijelove s greškom po vlastitom nahođenju , besplatno zamijenimo ili popravimo. Za sve vraćene proizvode trebamo serijski broj te originalnu ambalažu.

4. Garancijski popravci ili zamjena artikla ne produljuje valjanost garancije niti garancijski rok ne počinje ispočetka.

5. Garancija ne pokriva reklamacije proizvoda zbog uzroka, koji tu nisu navedeni, posebno ne zbog kvarova nastalih na vanjštini proizvoda.

6. Reklamacija proizvodana na podlozi garancije je moguća samo, ako je garancijski list ispunjen potpuno. Ako garancijski list nije priložen, može ga nadomjestiti valjan originalni račun.

7. Nabrojane zahtjeve za garanciju ne primamo:

a. u slučaju nepravilne upotrebe i neprimjernog održavanja proizvoda,

b. ako je proizvod bio nepravilno namješten ili uključen u utičnicu s neprimjerenim naponom,

c. ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba,

d. ako proizvod u toku prijevoza nije bio u originalnoj ambalaži i / ili se je zbog toga oštetio.

8. Garancijsko popravljanje se ne priznaje također:

a. ako je bio odstranjen serijski broj proizvoda,

b. ako je bio proizvod oštećen kod prijevoza.

9. Dobavljač nije odgovoran za oštećenja, koja su posljedica obrade zbog upotrebe.

10. Garancija vrijedi samo za prvog kupca i nije prenosiva na sljedećeg kupca, ako je proizvod prodan dalje.

11. Garancijske uvjete može promijeniti samo ART-PE.


VRAĆANJE ROBE: Za vraćanje robe je potreban, uvijek individualan dogovor. Upozoravamo također, da zakon o čuvanju potrošača regulira odnos između pravne i fizičke osobe, a kod poslovanja između pravnih subjekata vrijedi Obligacijski kodeks.


Upozorenje: Prije slanja artikala natrag, nas o tome obavezno obavijestite, u suprotnom pošiljku nećemo preuzeti. Servisni centar je na adresi Temeniška pot 6, 8210 Trebnje, na tu adresu se također dostavljaju ili šalju predmeti za priznavanje garancije ili servisa po prethodnom dogovoru.
Ukoliko prijevoz artikla nije pogodan ili moguć, servisiranje je moguće na terenu- naš serviser dolazi na vašu adresu. U tom slučaju, uvijek obračunamo kilometražu te korišteno vrijeme kod prijevoza na adresu kupca, samo trošak popravljanja, za vrijeme grancije, je besplatan.


POZOR: Slike i opisi pri pojedinom proizvodu ne odražavaju, nužno, prave informacije (ali obično da), zato je potrebno prije kupnje svaku navedenu informaciju još posebno provjeriti.

Slika i opis mogu biti simbolični.