Izjava o privatnosti

Ponuđač se obvezuje da će trajno štititi sve osobne podatke korisnika. Biti će upotrebljavani, isključivo, za potrebe ispunjavanja narudžbe (slanje informativnog materijala, ponuda, računa) i ostalu potrebnu komunikaciju. Korisnikovi podaci u nijednom slučaju neće biti predani neovlaštenim osobama. Za zaštitu osobnih podataka je odgovoran i korisnik sam i to tako, da brine za sigurnost svojeg korisničkog imena i lozinke.